Public contract: Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 352
System number: P19V00000360
Contracting authority registration number: 49/2019/Pob
Date of commence: 30.08.2019
Tender submit to: 12.09.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kulového mlýnu pro vysoce výkonné mletí s možností regulace teploty (s chlazením) a včetně příslušenství. Zařízení je určeno pro redukci velikosti částic, homogenizaci materiálu a mechanické legování s možností regulace teploty během procesu zpracování. Drcení a mletí materiálu se děje pomocí nárazů a tření za přítomnosti mlecích koulí.
Zadavatel požaduje laboratorní zařízení pro vysoce výkonné mletí a drcení materiálů s výstupní velikostí prášků v rozměrech až nanometrů. Zařízení je určeno pro zpracování různých typů materiálů, jak křehkých, tvrdých, tak i houževnatých. U zařízení je požadována funkce regulace teploty při mletí, tzn. možnost regulovat maximální a minimální teplotu v průběhu procesu. Zařízení musí být vybaveno interním chlazením, aby bylo zabráněno ohřívání mletého materiálu během procesu nad stanovenou teplotu.
Zařízení musí být určeno pro zpracování kovových a keramických materiálů, biomateriálů včetně zpracování různých typů odpadů. Zpracovávané materiály budou určeny pro oblast metalurgie, práškové metalurgie, chemického inženýrství, zpracování nanomateriálů na bázi keramiky, přípravy katalyzátorů, recyklace, atd.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, ověření funkčnosti (test mletí po instalaci a zprovoznění) a zaškolení obsluhy zařízení v rozsahu min. 8 hodin.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 810 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses