Public contract: Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 31
System number: P19V00000038
Contracting authority registration number: 24/2019/Pob
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-010260
Date of commence: 06.02.2019
Tender submit to: 25.02.2019 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového emisního spektrometru s indukčně vázanou plazmou pro stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra.

Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně příslušenství.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž, doprava do místa plnění, instalace zařízení zahrnující i bezplatnou likvidaci původního spektrometru a zaškolení (minimálně 2 osob) v délce minimálně 7 pracovních dnů.

Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 600 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance