Public contract: Spektroskop fotoelektronů buzených rentgenovým zářením

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 1754
System number: P23V00000123
Contracting authority registration number: 104/9560/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-019706
Date of commence: 10.05.2023
Tender submit to: 12.06.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Spektroskop fotoelektronů buzených rentgenovým zářením
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho spektroskopu fotoelektronů buzených rentgenovým zářením (XPS), včetně instalace, celkové zprovoznění, předvedení funkčnosti, dodání návodů na obsluhu a základní uživatelskou dokumentaci. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka do místa plnění a zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele v místě plnění. Dodávané zařízení musí být nové a nepoužité.
Tato veřejná zakázka bude hrazena z dotačních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu ID LL23, v rámci účelové podpory programu ERC-CZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 8 921 901 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers