Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk metodických příruček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 20.05.2022 09:00
Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2022 09.06.2022 11:00
Výměna chilleru budovy Univerzitní auly
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2022 07.06.2022 10:00
Dodávka ochranných pracovních pomůcek
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 11.05.2022 09:00
Kompletní pasportizace vad a poruch budovy N
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 13.05.2022 10:00
Šestiosé robotické rameno pro fotogoniometr
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 25.04.2022 10:00
Vodíkové technologie projektu CEETe
nadlimitní Hodnocení 08.04.2022 09.05.2022 10:00
Rekonstrukce víceúčelového hřiště Lučina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2022 25.04.2022 10:00
Technická podpora pro SW produkty Gaussian
podlimitní Zadávání 18.03.2022
Xerografický papír 2022
nadlimitní Vyhodnoceno 16.03.2022 21.04.2022 09:00
Preliminary Market Consultation - IT4I Complementary Systems II
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2022 14.03.2022 23:59
Rekonstrukce místnosti č. 420 v 4. NP budovy Ústřední knihovny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2022 31.03.2022 10:00
Software pro nácvik a simulaci komunikace v krizových štábech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2022 01.03.2022 10:00
Rekonstrukce nákladního výtahu v budově Ústřední knihovny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2022 17.02.2022 09:00
Měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2022 03.02.2022 10:00
všechny zakázky