Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávky technických plynů pro CEET
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 28.04.2021 10:00
Plynový chromatograf pro kontinuální analýzu bioplynu
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 27.04.2021 09:00
Zajištění konektivity technologie automatizace na IoT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2021 19.04.2021 10:00
3D skener včetně platformy pro běh ovládacího SW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 19.04.2021 10:00
Upgrade celoškolského elektronického výukového systému LMS Moodle
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 08.04.2021 09:00
Vývoj a dodávka velmi lehké celokovové bezešvé tlakové láhve s vysokou kapacitou stlačeného plynu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2021 14.04.2021 10:00
Dodávka elektrospotřebičů pro Ubytovací služby
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2021 09.04.2021 12:00
Upgrade a rozšíření grafické bezpečnostní nadstavby C4
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 08.04.2021 10:00
Lineární pohony pro Stewartovu plošinu
podlimitní Hodnocení 22.03.2021 12.04.2021 10:00
Dovybavení laboratorního pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
podlimitní Hodnocení 15.03.2021 06.04.2021 10:00
Zpracování studie proveditelnosti a dokumentace pro výběr zhotovitele výstavby a modernizace zabezpečovacích technologií – opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2021 01.04.2021 10:00
Dodávka studentských postelí a matrací pro Ubytovací služby
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 09.04.2021 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
podlimitní Hodnocení 04.03.2021 23.03.2021 09:00
Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický systém
nadlimitní Vyhodnoceno 02.03.2021 06.04.2021 10:00
Příslušenství pro robotická ramena
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
všechny zakázky