Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Software pro 3D modelování a simulaci výrobních procesů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 09.06.2020 10:00
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 01.06.2020 09:00
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 23.06.2020 09:00
Elektromobilita na VEC
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 05.06.2020 09:00
Klimatizace VEC 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 01.06.2020 08:00
Dodávka komponent pro projekt PAV
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 26.06.2020 09:00
Systém pro kontinuální měření koncentrace a speciace plynné Hg ve spalinách
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 01.06.2020 10:00
Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 01.06.2020 13:00
EURO_IT4I Supercomputer
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2020 12.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016