Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti autorizované osoby metodikou SBToolCZ, stavby VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EkF – PŘÍSTAVBA H
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 20.12.2021 10:00
Praní prádla a chemické čištění 2022-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 13.12.2021 09:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 14.12.2021 09:00
Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 10:00
Obnova centrálních prvků systémů CCTV a C4
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 15.12.2021 09:00
Plynový chromatograf s BID detektorem
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2021 14.12.2021 09:00
Malířské a natěračské práce 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 07.12.2021 09:00
Rozšíření bateriového úložiště
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 10.12.2021 07:00
Vypracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky BIM
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 15.12.2021 10:00
Komplementární systémy I
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2021 16.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016