Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AV technika EkF
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2023 09.03.2023 09:00
Stavební úpravy výdejny menzy a bufetu na FBI – opakovaná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.02.2023 15.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016