Public contracts of Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
CRN: 61989100
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2018-044551
Previous contracting authority profiles: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Online 3D virtuální eventy
small-scale public contract Receipt of tenders 27.07.2021 16.08.2021 10:00
Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO-budova CPIT TL1, CPIT TL3 a další – VII. etapa
above-the-threshold Receipt of tenders 27.07.2021 30.08.2021 10:00
Klimatizace místností v 4.NP budovy A
small-scale public contract Receipt of tenders 26.07.2021 06.08.2021 09:00
Experimentální stand pro testování plynových ejektorů
small-scale public contract Receipt of tenders 23.07.2021 04.08.2021 10:00
Kancelářské potřeby
above-the-threshold Receipt of tenders 23.07.2021 26.08.2021 09:00
Modernizace hlasové sítě – Aplikace a jejich návaznost na komunikační technologie využívané v síti VŠB–TUO
below-the-threshold Receipt of tenders 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Poskytování teoretické a praktické výuky pro provozovatele UAV
small-scale public contract Receipt of tenders 20.07.2021 09.08.2021 09:00
Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI – opakovaná
below-the-threshold Receipt of tenders 16.07.2021 03.08.2021 09:00
Poskytování dopravních dat z profilových měření dopravních proudů pomocí IoT senzorů
small-scale public contract Evaluation 15.07.2021 27.07.2021 09:00
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations II
above-the-threshold Receipt of tenders 12.07.2021 13.08.2021 09:00
RFID v ústřední knihovně – I. etapa
below-the-threshold Evaluated 28.06.2021 16.07.2021 09:00
Laditelný zdroj světla v C +L pásmu
small-scale public contract Evaluated 25.06.2021 12.07.2021 10:30
Elektromechanický zkušební stroj 20kN
small-scale public contract Evaluation 24.06.2021 09.07.2021 12:00
Rekonstrukce osvětlení skladu v 4. NP budovy ÚK
small-scale public contract Evaluated 23.06.2021 07.07.2021 12:00
Programový modul pro Mobilní indentační zařízení_Program module for Mobile indentation system
below-the-threshold Evaluated 15.06.2021 01.07.2021 11:00
all public contracts