Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Odesílatel Pavel Krč
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2019 09:05:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, samozřejmě že ano. A můžete rovněž uvést dodávky nám.

Původní zpráva

Datum 31.01.2019 12:00:23
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,při dokládání Technické specifikace - seznam významných dodávek za poslední tři roky. mohou být uvedeny tři dodávky nad 500 tis. stejnému subjektu v rámci jedné rámcové smlouvy? Děkuji ta odpověď Tomáš Macek