Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Dynamic purchasing system Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022
Sender Pavel Krč
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 01.02.2019 09:05:54
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, samozřejmě že ano. A můžete rovněž uvést dodávky nám.

Original message

Date 31.01.2019 12:00:23
Subject Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,při dokládání Technické specifikace - seznam významných dodávek za poslední tři roky. mohou být uvedeny tři dodávky nad 500 tis. stejnému subjektu v rámci jedné rámcové smlouvy? Děkuji ta odpověď Tomáš Macek