Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení pro řízenou generaci H2
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 23.07.2024 09:30
Dodávka IT techniky 27/2024
nadlimitní Zadáno 17.06.2024 28.06.2024 09:00
Dodávka IT techniky 26/2024
nadlimitní Zadáno 17.06.2024 02.07.2024 09:00
Dodávka IT techniky 25/2024
nadlimitní Zadáno 14.06.2024 25.06.2024 09:00
Spektrální elipsometr
nadlimitní Hodnocení 14.06.2024 16.07.2024 10:00
Reometry
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 19.07.2024 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro laserové tiskárny v 3. Q. 2024
nadlimitní Zadáno 13.06.2024 24.06.2024 09:00
Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠB-TUO, II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 23.07.2024 10:00
Dodávka IT techniky 24/2024
nadlimitní Zadáno 07.06.2024 18.06.2024 09:00
Dodávka IT techniky 23/2024
nadlimitní Zadáno 07.06.2024 18.06.2024 09:00
Dodávka AV techniky 22/2024
nadlimitní Zadáno 06.06.2024 17.06.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacit IT4Innovations
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2024 26.06.2024 09:00
Rekonstrukce závorového systému budovy FEI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2024 20.06.2024 09:00
Dodávka IT techniky 21/2024
nadlimitní Zadáno 31.05.2024 11.06.2024 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Vyhodnoceno 30.05.2024 09.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016