Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT techniky 15/2021
nadlimitní Zadáno 30.04.2021 14.05.2021 09:00
Rozšíření pro DC power analyzer
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.04.2021 10.05.2021 09:00
Dodávka IT techniky 14/2021
nadlimitní Zadáno 29.04.2021 11.05.2021 09:00
Zařízení pro experimentální pracoviště pro testování robotů
nadlimitní Hodnocení 28.04.2021 03.06.2021 10:00
Nákup nábytku 3/2021
nadlimitní Zadáno 26.04.2021 14.05.2021 09:00
Efektory a systém pro výměnu nástrojů pro robotická ramena
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2021 10.05.2021 10:00
VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 25.06.2021 10:00
Antigenní testy
podlimitní Zadáno 22.04.2021 28.04.2021 09:00
Rámcová dohoda na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
podlimitní Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Rámcová dohoda na stanovení těžkých kovů
podlimitní Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Technologie pro termochemickou konverzi
nadlimitní Hodnocení 20.04.2021 07.06.2021 10:00
Měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2021 03.05.2021 10:00
Dodávka IT techniky 13/2021
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 27.04.2021 08:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 4/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.04.2021 23.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016