Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zámečnického materiálu 5/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2024 31.05.2024 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 4/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.05.2024 31.05.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB – TUO etapa II-2, 3 a 5
podlimitní Hodnocení 23.05.2024 13.06.2024 10:00
Pořízení inkubátorového fermentačního systému / Procurement of an Incubator Fermentation System
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2024 04.06.2024 10:00
Prodloužení SW podpory výrobce
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2024 11.06.2024 08:00
Nákup nábytku 3/2024
nadlimitní Zadáno 22.05.2024 04.06.2024 09:00
Zajištění technické podpory WAN/LAN sítě pro IT4Innovations
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2024 29.05.2024 09:00
Dodávka IT techniky 19/2024
nadlimitní Zadáno 21.05.2024 03.06.2024 09:00
Zařízení pro elektroanalytické testování PEM a AEM membrán
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 14.06.2024 10:00
Tryskový mlýn
nadlimitní Hodnocení 10.05.2024 11.06.2024 10:00
Rekonstrukce osvětlovací soustavy Geologického pavilonu - opakovaná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Dodávka IT techniky 17/2024
nadlimitní Zadáno 03.05.2024 20.05.2024 09:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 3/2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.04.2024 07.05.2024 09:00
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO
podlimitní Vyhodnoceno 29.04.2024 21.05.2024 12:00
Dodávka IT techniky 16/2024
nadlimitní Zadáno 29.04.2024 14.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016