Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka IT techniky 27/2021
above-the-threshold Awarded 15.07.2021 26.07.2021 09:00
Poskytování dopravních dat z profilových měření dopravních proudů pomocí IoT senzorů
small-scale public contract Evaluation 15.07.2021 27.07.2021 09:00
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations II
above-the-threshold Receipt of tenders 12.07.2021 13.08.2021 09:00
Propagační předměty 6/2021
not under the Act regime Awarded 08.07.2021 15.07.2021 09:00
RFID v ústřední knihovně – I. etapa
below-the-threshold Evaluated 28.06.2021 16.07.2021 09:00
Laditelný zdroj světla v C +L pásmu
small-scale public contract Awarded 25.06.2021 12.07.2021 10:30
Dodávky náhradních dílů pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace.
above-the-threshold Awarded 24.06.2021 07.07.2021 09:00
Elektromechanický zkušební stroj 20kN
small-scale public contract Evaluation 24.06.2021 09.07.2021 12:00
Rekonstrukce osvětlení skladu v 4. NP budovy ÚK
small-scale public contract Evaluated 23.06.2021 07.07.2021 12:00
Dodávka IT techniky 25/2021
above-the-threshold Awarded 22.06.2021 13.07.2021 09:00
Dodávka IT techniky 24/2021
above-the-threshold Awarded 21.06.2021 07.07.2021 12:00
Dodávka osobního elektromobilu
below-the-threshold Awarded 16.06.2021 02.07.2021 07:00
Programový modul pro Mobilní indentační zařízení_Program module for Mobile indentation system
below-the-threshold Evaluated 15.06.2021 01.07.2021 11:00
Čisticí a úklidové prostředky 9/2021
not under the Act regime Awarded 11.06.2021 17.06.2021 08:30
Stavební úpravy hygienického zařízení budovy Ústřední knihovny v dilatačním celku B
small-scale public contract Evaluated 10.06.2021 24.06.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016