Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Propagační předměty 24/2023
not under the Act regime Awarded 05.09.2023 12.09.2023 09:00
Propagační předměty 23/2023
not under the Act regime Awarded 05.09.2023 11.09.2023 09:00
Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO
below-the-threshold Receipt of tenders 04.09.2023 02.10.2023 10:00
Dodávka ochranné pracovní obuvi
small-scale public contract Evaluated 30.08.2023 08.09.2023 09:00
Propagační předměty 22/2023
not under the Act regime Awarded 29.08.2023 05.09.2023 08:00
Dodávka IT techniky 31/2023
above-the-threshold Awarded 28.08.2023 08.09.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávky technických a kalibračních plynů pro CEET
above-the-threshold Receipt of tenders 25.08.2023 29.09.2023 09:00
Elektrické spotřebiče 7/2023
not under the Act regime Awarded 25.08.2023 04.09.2023 08:00
Elekrické spotřebiče 6/2023
not under the Act regime Awarded 24.08.2023 01.09.2023 08:00
Souprava penetrace - opakovaná
below-the-threshold Evaluated 23.08.2023 08.09.2023 09:30
Dodávka IT techniky 30/2023
above-the-threshold Awarded 23.08.2023 04.09.2023 09:00
Propagační předměty 21/2023
not under the Act regime Awarded 21.08.2023 28.08.2023 09:00
Geofyzikální aparatura pro geoelektrické měření
small-scale public contract Awarded 14.08.2023 22.08.2023 11:00
Geofyzikální aparatura pro georadarové měření
small-scale public contract Awarded 14.08.2023 22.08.2023 09:00
Rekonstrukce učebny JB 236
small-scale public contract Evaluated 11.08.2023 23.08.2023 08:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016