Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Materiál pro obrábění
small-scale public contract Receipt of tenders 01.07.2022 20.07.2022 10:00
Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce Stabilní hasicí zařízení-plynové datových center VŠB-TUO
small-scale public contract Receipt of tenders 01.07.2022 24.08.2022 08:00
Modelářský blokový materiál pro výrobu forem pro polymerní kompozity
small-scale public contract Receipt of tenders 30.06.2022 18.07.2022 13:00
Modernizace hlasové sítě – Aplikace a jejich návaznost na komunikační technologie využívané v síti VŠB–TUO – II. etapa
below-the-threshold Receipt of tenders 30.06.2022 19.07.2022 09:00
Rámcová dohoda na poradenské služby pro VEC
small-scale public contract Receipt of tenders 29.06.2022 07.07.2022 07:00
Laserové zařízení pro značení kovových a plastových komponentů - opakovaná
small-scale public contract Receipt of tenders 28.06.2022 22.07.2022 09:00
Terénní vozidlo
small-scale public contract Receipt of tenders 27.06.2022 08.07.2022 08:00
RFID v Ústřední knihovně – II. etapa - opakovaná
below-the-threshold Receipt of tenders 17.06.2022 07.07.2022 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016