Overview of the public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
below-the-threshold Receipt of tenders 30.03.2020 21.04.2020 10:00
Bezpečnostní elektrické moduly pro projektování
small-scale public contract Receipt of tenders 24.03.2020 14.04.2020 10:00
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv
small-scale public contract Receipt of tenders 16.03.2020 07.04.2020 09:00
Aktivní dynamická zkušebna 4WD
below-the-threshold Receipt of tenders 10.03.2020 02.04.2020 10:00
VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A
above-the-threshold Receipt of tenders 03.02.2020 24.04.2020 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016