Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
EURO_IT4I Supercomputer
nadlimitní Zadáno 09.04.2020 12.06.2020 09:00
Simulační software pro tvorbu digital twin
podlimitní Zadáno 09.04.2020 30.04.2020 10:00
Distribuovaný vláknově optický senzorový systém DTS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka IT techniky 13/2020
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 16.04.2020 09:00
Dodávka AV techniky 12/2020
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 23.04.2020 09:00
Zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin II.
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 12.05.2020 10:00
Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů
podlimitní Zadáno 30.03.2020 21.04.2020 10:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2020 - opakovaná
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.03.2020 03.04.2020 09:00
Dodávka IT techniky 10/2020
nadlimitní Zadáno 27.03.2020 17.04.2020 09:00
Nákup nábytku 7/2020
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Bezpečnostní elektrické moduly pro projektování
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 14.04.2020 10:00
Propagační předměty 4/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodávka IT + AV techniky 7/2020
nadlimitní Zadáno 19.03.2020 01.04.2020 09:00
Základ pro stroj TM2500-S včetně souvisejících stavebních prací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2020 27.03.2020 10:00
Hygienické potřeby 3/2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.03.2020 07.04.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016