Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Hygienické potřeby 5/2020
not under the Act regime Awarded 23.05.2020 01.06.2020 08:30
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv III
small-scale public contract Awarded 21.05.2020 01.06.2020 09:00
2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
above-the-threshold Awarding 21.05.2020
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
above-the-threshold Awarded 20.05.2020 23.06.2020 09:00
Dodávka IT techniky 24/2020
above-the-threshold Awarded 15.05.2020 26.05.2020 09:00
Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací II.
small-scale public contract Evaluated 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Systém pro kontinuální měření koncentrace a speciace plynné Hg ve spalinách
below-the-threshold Awarded 14.05.2020 01.06.2020 10:00
Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého
below-the-threshold Awarded 12.05.2020 01.06.2020 13:00
Dodávka instalatérského materiálu 3/2020
not under the Act regime Awarded 12.05.2020 20.05.2020 09:00
Dodávka zámečnického materiálu 3/2020
not under the Act regime Awarded 12.05.2020 20.05.2020 08:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 6/2020
not under the Act regime Awarded 12.05.2020 19.05.2020 08:00
Dodávka IT techniky 22/2020
above-the-threshold Awarded 07.05.2020 18.05.2020 09:00
Dodávka IT + AV techniky 21/2020
above-the-threshold Awarded 07.05.2020 19.05.2020 09:00
Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu
below-the-threshold Awarded 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Materiál a příslušenství pro optické přístroje
below-the-threshold Awarded 07.05.2020 28.05.2020 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016