Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT techniky 37/2021
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 03.09.2021 09:00
Dodávka IT techniky 40/2021
nadlimitní Zadáno 20.08.2021 31.08.2021 09:00
Rekonstrukce interiéru přednáškového sálu Planetária Ostrava
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2021 08.09.2021 09:00
Správce stavby VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EkF – PŘÍSTAVBA H
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2021 20.09.2021 10:00
Společné datové prostředí – CDE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2021 09.09.2021 09:00
Nákup nábytku 6/2021
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 30.08.2021 10:00
Dodávka IT techniky 38/2021
nadlimitní Zadáno 16.08.2021 27.08.2021 09:00
Propagační předměty 11/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.08.2021 20.08.2021 10:00
Modernizace hlasové sítě – Aplikace a jejich návaznost na komunikační technologie využívané v síti VŠB–TUO - opakovaná
podlimitní Vyhodnoceno 12.08.2021 01.09.2021 09:00
Služby pro projekt PAV
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 23.08.2021 09:00
VZT v m.č. 315 IT4Innovations
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2021 07.09.2021 09:00
Kuchyně v m.č. 315 IT4Innovations
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2021 01.09.2021 09:00
CEETe - Vodíkové technologie
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2021 23.09.2021 10:00
Propagační předměty 10/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.08.2021 17.08.2021 10:00
Dodávka fulldome filmů/Delivery of fulldome movies
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2021 20.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016