Received message - other

Procurement procedure Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer
Sender Marcel Pobořil
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 20.10.2021 13:56:51
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a jeho přílohách.


Attachments
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (292.34 KB)
- Přílohy k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.zip (226.00 KB)