Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2021 13:56:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a jeho přílohách.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (292.34 KB)
- Přílohy k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.zip (226.00 KB)