Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka ochranných pracovních pomůcek
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 17:49:26
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace