Received message - invitation

Procurement procedure Dodávka ochranných pracovních pomůcek
Sender Marcela Tomisová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 23.11.2020 17:49:26
Subject Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace