Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace Centrum robotiky pomocí metodiky BIM
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2020 10:48:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 3 Smlouva o dílo z 10112020


Přílohy
- Příloha 3 Smlouva o dílo z 10112020.docx (66.38 KB)