Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
Odesílatel Veronika Rójová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2020 11:08:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 14. 1. 2020 dotaz k zadávací dokumentaci zpracované k předmětnému zadávacímu řízení.

Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- VZD1_sign.pdf (665.58 KB)