Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
Sender Veronika Rójová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 17.01.2020 11:08:09
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 14. 1. 2020 dotaz k zadávací dokumentaci zpracované k předmětnému zadávacímu řízení.

Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.


Attachments
- VZD1_sign.pdf (665.58 KB)