Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2020 12:01:59
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý de, zcela určitě můžete do smlouvy vepsat i DPH a cenu s DPH. Nevšimla jsem si, že jsem tam ponechala pouze cenu bez DPH. Děkuji za upozornění. Hezký den, Kubešová