Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021
Sender Marie Kubešová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 09.01.2020 12:01:59
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý de, zcela určitě můžete do smlouvy vepsat i DPH a cenu s DPH. Nevšimla jsem si, že jsem tam ponechala pouze cenu bez DPH. Děkuji za upozornění. Hezký den, Kubešová