Received message - invitation

Procurement procedure Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021
Sender Marie Kubešová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 08.01.2020 07:22:41
Subject Invitation

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová