Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2020 07:22:41
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová