Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2019 11:09:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace vč. přílohy ze dne 05122019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05122019 vč. přílohy.zip (648.15 KB)