Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Soustava chromatografů pro projekt REFRESH
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2023 13:06:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (153.58 KB)
- 01 Technická specifikace ve znění V1.docx (42.26 KB)
- 02 Obchodní podmínky ve znění V1.docx (89.73 KB)