Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2023 13:37:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna a doplnění zadávací dokumentace ze dne 23052023


Přílohy
- Změna a doplnění zadávací dokumentace dne 23052023.pdf (173.35 KB)
- 3495 Soupis prací_SO-04-p [změna 230522023].xlsx (90.38 KB)