Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Membránová jednotka pro MF/UF/NF/RO
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2023 12:45:00
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace