Received message - invitation

Procurement procedure Membránová jednotka pro MF/UF/NF/RO
Sender Marcela Tomisová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 28.03.2023 12:45:00
Subject Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace