Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PTK - Cloudové a archivní úložiště
Odesílatel Veronika Rucká
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2023 18:52:30
Předmět Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

Zadavatel v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dává na vědomí, že povede tržní konzultace s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a vyzývá dodavatele k účasti na předběžné tržní konzultacích v rámci zadávacího řízení „Cloudové a archivní úložiště“.

Bližší informace o předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Základní požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.


Přílohy
- vyzva_PTK_cloud_archiv_rektor.pdf (327.48 KB)
- zakladni_pozadavky_zadavatele-2023-02-23.docx (53.44 KB)