Received message - invitation

Procurement procedure PTK - Cloudové a archivní úložiště
Sender Veronika Rucká
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 06.03.2023 18:52:30
Subject Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

Zadavatel v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dává na vědomí, že povede tržní konzultace s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a vyzývá dodavatele k účasti na předběžné tržní konzultacích v rámci zadávacího řízení „Cloudové a archivní úložiště“.

Bližší informace o předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Základní požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.


Attachments
- vyzva_PTK_cloud_archiv_rektor.pdf (327.48 KB)
- zakladni_pozadavky_zadavatele-2023-02-23.docx (53.44 KB)