Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplementární systémy I – FPGA karty
Odesílatel Jan Juřena
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 20:33:01
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel uveřejněním této výzvy zahajuje veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením "Komplementární systémy I – FPGA karty" a vyzývá dodavatele k podání nabídky.

Podrobnosti naleznete v přiložené výzvě a na profilu zadavatele https://zakazky.vsb.cz/contract_display_1679.html


Přílohy
- vyzva_k_podani_nabidky_VV.pdf (396.56 KB)
- zadavaci_dokumentace.zip (193.03 KB)