Veřejná zakázka: Dodávka VoIP telefonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 893
Systémové číslo: P20V00000411
Evidenční číslo zadavatele: 9600/2020/09
Datum zahájení: 17.12.2020
Nabídku podat do: 11.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka VoIP telefonů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také jako „VZ“) je pořízení IP telefonů sloužících k dalšímu využití v rámci projektu „Modulární Open Source zabezpečená komunikace“, jehož realizaci zajišťuje zadavatel pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Projekt „Modulární Open Source zabezpečená komunikace“ (dále jen demonstrátor/projekt „OSK“) má za hlavní cíl vytvořit prvotní ideové, architektonické, technologické a bezpečnostní předpoklady pro vytvoření zabezpečené hlasové komunikace s využitím dostupných „Low Cost“ a „Open Source“ technologií formou „Open Source komunikátoru - OSK“ na mobilních zařízeních Samsung, Google a Apple iPhone/iPad a VoIP stolních telefonů a desktop PC, tj. v prostředí operačních systémů Android, iOS, Linux a Windows a tyto ověřit na demonstrátoru hlasového systému, tj. „Demonstrátoru OSK“. Aby bylo možno naplnit výše uvedené cíle projektu a pro potřeby zajištění rovných podmínek pro dodavatele a objektivní možnosti porovnat navzájem předložené nabídky, stanoví zadavatel u VoIP telefonů a souvisejícího příslušenství požadavek na dodání přesného typu výrobku, aby bylo možno naplnit cíle projektu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: IT4Innovation
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy