Veřejná zakázka: Část 1: Zajištění senzorické sítě

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 889
Jedná se o část veřejné zakázky: Automatizace Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 – II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Zajištění senzorické sítě

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka senzorické sítě (provozní měření spotřeby el. energie, referenční (přesné) měření spotřeby el. energie, měření spotřeby vody, monitorování životních aktivit obyvatel) v bytech Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 v objektu CPIT TL3. Součástí plnění je dále vytvoření vizualizace a archivace naměřených veličin do stávajícího nadřazeného SW nástroje BMS (Desigo CC) v SHC1, SHC2 a vytvoření projektu v ETS5 v rámci parametrizace KNX přístrojů.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění (CPIT TL3), zprovoznění včetně předvedení funkčnosti instalované technologie, zaškolení obsluhy práce v SW nástroji BMS (DESIGO CC) a dodávka HW a SW příslušenství a provedení všech dalších činností požadovaných v příloze č. 1 vztahujících se k části 1 veřejné zakázky a v příloze č. 2a Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 742 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky