Veřejná zakázka: Část 1: Komplexní sada prostředků asistivních technologií

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 661
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka zařízení pro Home care

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Komplexní sada prostředků asistivních technologií

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka komplexní sady prostředků asistivních technologií umožňujících osobám se sníženými komunikačními schopnostmi interakce s prostředím. Sada musí zahrnovat různá technická řešení pokrývající všechny úrovně omezení komunikační schopnosti osoby. Dále sada musí zahrnovat různá technologická řešení z pohledu způsobu technické realizace. Součástí dodávky jsou technologicky rozdílná hardwarová řešení a také nezbytné softwarové nástroje pro práci s nimi.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.


Předpokládaná hodnota

  • 487 610 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy