Public contract: Opravy a instalace žaluzií 2023-2024

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1674
System number: P23V00000042
Contracting authority registration number: 34/9560/2023
Date of commence: 27.02.2023
Tender submit to: 10.03.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Opravy a instalace žaluzií 2023-2024
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provádění oprav žaluzií, instalace žaluzií a ostatní stínící techniky v objektech zadavatele, vše za použití vlastního vybavení (dále také jen „dílo"), včetně dodávky a dopravy materiálu potřebného k realizaci díla, a to formou postupného plnění dle potřeb objednatele v průběhu trvání této smlouvy, na základě dílčích objednávek objednatele, ve kterých objednatel konkretizuje své požadavky související s realizací příslušné částí díla.
Doba plnění veřejné zakázky je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2024.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Ostrava-město

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance