Veřejná zakázka: Výměnný modul pro simulátor HDS-20_Interchangeable module for the HDS-20 simulator

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 147
Systémové číslo: P19V00000155
Evidenční číslo zadavatele: 82/9560/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-011413
Datum zahájení: 11.04.2019
Nabídku podat do: 14.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměnný modul pro simulátor HDS-20_Interchangeable module for the HDS-20 simulator
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka výměnného modulu, jako rozšíření ke stávajícímu zařízení simulátoru HDS-20 výrobce Dynamic Systems Inc., (USA), se základní jednotkou Gleeble 3800 a mobilní konverzní jednotkou Hydrawedge II, vše již ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel požaduje dodávku kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky a dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, s odkazem na přílohu č. 5 této zadávací dokumentace – Popis stávajícího zařízení.
The subject of the public contract (hereinafter also referred to as "PC") is the supply of the interchangeable module, as an extension to the existing HDS-20 simulator equipment of Dynamic Systems Inc., (USA), with Gleeble 3800 base unit and Hydrawedge II mobile conversion unit, all already owned by the Contracting Authority. The Contracting Authority requires delivery of complete accessories, instructions for operation and maintenance of the equipment, transport to the place of fulfillment, installation, calibration and training of the operator. The detailed technical specification of the subject of the public contract and the delivery is specified in the technical specification, which is found in Appendix No. 1 of this Tender Documentation, with reference to Appendix No. 5 of this Tender Documentation - Description of the Existing System.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 653 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky