Public contract: Technické vybavení testovacího pracoviště 2

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 145
System number: P19V00000153
Contracting authority registration number: 019/2019/Jil
Date of commence: 10.04.2019
Tender submit to: 18.04.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Technické vybavení testovacího pracoviště 2
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního a technického vybavení pro stávající testovací pracoviště s kolaborativním robotem v Centru kolaborativní robotiky Moravskoslezského automobilového klastru z.s. Předmětem veřejné zakázky není vlastní kolaborativní robot, ale pouze technické vybavení pracoviště dle technické dokumentace. Součástí dodávky je zaškolení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou dodaného zařízení a jeho instalace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR OP Otevřená výzva
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 900 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • CRN: 61989100
 • Postal address:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Name of the department: Centrum projektové podpory
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044551

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
pNabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) Doručení poštou a osobně (osobně pouze na podatelnu zadavatele) na adresu:
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
9700 Centrum podpory inovací, Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Ing. Miroslav Jílek
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba

nebo

b) Podání nabídek v elektronické podobě:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Blíže viz přiložená výzva

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses