Zakázka: Čisticí a úklidové prostředky 17/2021

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1230
Systémové číslo: P21V00000345
Evidenční číslo zadavatele: 245/9560/2021
Dynamický nákupní systém:
Čisticí a úklidové prostředky 2021
Datum zahájení: 22.10.2021
Nabídku podat do: 04.11.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Čisticí a úklidové prostředky 17/2021
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodávka čisticích a úklidových prostředků pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Výčet čisticích a úklidových prostředků včetně jejich specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Dodavatel doloží fyzicky jeden kus vzorku položky:
Dodavatel doloží fyzicky jeden kus vzorku položky - Ručník froté min. 50 x100 cm, min. 400 g/m², uvedený v tabulce – Příloha č. 1– Specifikace předmětu zakázky – technický popis.
Vzorek doloží dodavatel v uzavřeném obalu nejpozději do 4.11. 2021 do 10:00 hod na adresu:
Adresa pro doručení vzorků:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Marcela Tomisová
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava – Poruba
Vzorek je možno zaslat poštou na výše uvedenou adresu nebo doručit osobně na podatelnu zadavatele v jeho sídle, budova A, místnost A 109 v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Způsob doručení vzorku:
V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného místa pro doručení vzorku. Obálka bude označena zřetelně níže uvedeným štítkem, který bude vytištěn na přední části obálky písmem o velikosti písma alespoň 5 mm (doporučený vzor dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace).
Veřejná zakázka
Čisticí a úklidové prostředky 17/2021
NEOTVÍRAT


Na obálku uvede dodavatel svoje identifikační údaje pro případ vrácení vzorku a dále adresu zadavatele.

Dodavatel předkládá nabídku v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.vsb.cz/ a zároveň dodá fyzický vzorek v souladu se zadávací dokumentací a s výzvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vsb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky