Veřejná zakázka: Část 1: Technický dozor stavebníka

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1172
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Technický dozor stavebníka

Stručný popis předmětu:
Výkon autorizovaného technického dozoru stavebníka bude spočívat zejména v kontrole procesu realizace výstavby jako celku, kontrole kvality provádění prací při realizaci stavby (v souladu se schválenou projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami), kontrole postupu výstavby ve vztahu k jednotlivým postupovým termínům harmonogramu výstavby, kontrole nákladů stavby, řízení správy dokumentů a správy aktivit a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby vůči zadavateli. Prostřednictvím TDS naplňuje zadavatel jako investor své oprávnění kontrolovat postup a kvalitu provádění stavby včetně nákladů stavby. Technický dozor stavebníka bude odpovědný za dohled nad plněním všech částí díla, tedy včetně dodávek technologických zařízení.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy