Veřejná zakázka: Část 1: Testovací zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC/Part 1: Test equipment for ADAS systems, including control PC

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1157
Jedná se o část veřejné zakázky: HIL testovací zařízení / HIL testing equipment

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Testovací zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC/Part 1: Test equipment for ADAS systems, including control PC

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka testovacího zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC. Záměrem je pořízení HIL testovacího zařízení pro validaci ADAS systémů v automotive. Zařízení bude zaměřeno především na validaci senzorů obrazu (kamery). Testovací zařízení musí obsahovat testovací a simulační HW a SW. Součástí musí být SW pro modelování okolní scény vozidla a simulaci jízdních scénářů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy.

The subject of performance for part 1 of the public contract is the delivery of test equipment for ADAS systems, including control PC. The intent is the acquisition of HIL test equipment for validation of ADAS systems in automotive. The equipment will focus primarily on the validation of image sensors (camera). The test equipment must contain test and simulation HW and SW. One part must be SW for modelling the surrounding scene of a vehicle and simulation of driving scenarios. Transport to the place of performance and operator training is also part of the subject of performance.


Předpokládaná hodnota

  • 1 824 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky