Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace "Společné datové prostředí – CDE"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1016
Systémové číslo: P21V00000131
Evidenční číslo zadavatele: 81/9560/2021
Datum zahájení: 07.05.2021
Nabídku podat do: 21.05.2021 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace "Společné datové prostředí – CDE"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje zadávací řízení veřejné zakázky Společné datové prostředí – CDE (dále jen „Zadávací řízení“), jehož předmětem bude pořízení společného datového prostředí – CDE (Common Data Environment) pro stavební projekty, které budou realizovány v následujících letech, jedno zda systémem BIM nebo klasickou metodou výstavby.

Předpokladem zadavatele je, že prostředí CDE bude sloužit pro správu stavebních akcí, kde bude probíhat veškerá komunikace dotčených účastníků výstavby (zadavatel=objednatel=investor, projektant, zhotovitel, TDS, koordinátor BOZP, případně další). Zároveň bude sloužit jako „úložiště“ aktuální projektové dokumentace, modelů BIM, harmonogramů výstavby, stavebních deníků, fotodokumentace a veškeré jiné dokumentace, která bude vyhotovena během projektu.

Prostředí CDE umožní verzování dokumentů, vyhotovení auditní stopy každého dokumentu, založení workflow, plánovaných úkolů, emailových notifikací dle požadavku objednatele.
Přímo v prostředí CDE bude možno prohlížet a připomínkovat (data nad samotným souborem, který zůstane beze změny) modely IFC, soubory DWG, PDF, DOC(X), XLS(X), otevřené formáty ODT, RTF, OTT, obrázky (JPG, PNG, TIFF), audio a videosoubory. U souborů, které nelze otevřít přímo v prostředí CDE, předpokládá zadavatel schopnost vyvolat z prostředí CDE nabídku pro otevření souboru programem instalovaným na stanici uživatele bez nutnosti stažení souboru (např. nativní formáty BIM modelů, harmonogramy MPP, …).
CDE umožní pověřeným správcem prostředí (osoba určena zadavatelem) přidávat, odebírat přístupy, udělovat práva a oprávnění přístupu ostatním členům týmu projektu, a to i v jeho průběhu.
Požadavkem zadavatele je, aby veškerá data po skončení akce, mohla být správcem prostředí stažena a archivována na datových úložištích zadavatele, a to vč. dat na pozadí (pracovní procesy, auditní stopy atd.) a možnost provádět pravidelnou zálohu databáze CDE, a to vše, pokud možno v otevřeném datovém formátu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • IČO: 61989100
 • Poštovní adresa:
  17. listopadu 2172/15
  70800 Ostrava
 • Název oddělení: Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
17. listopadu 2172/15
70800 Ostrava

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy