Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Akustická impedanční trubice_Acoustic impedance tube
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 13.03.2024 09:00
Multifunkční výuková platforma pro měření a testování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 05.03.2024 10:00
Výroba rozvaděčů II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 26.02.2024 10:00
Vypracování PD pro zkušební induktivní pec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Modernizace vybavení rozvodny NN budovy A
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 04.03.2024 08:00
3D tiskárna Direct Energy Deposition (DED)
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 14.03.2024 10:00
Oprava EPS na budově N
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 07.03.2024 09:00
Systém pro analýzu dynamicko-mechanických vlastností pevných a práškových materiálů
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 14.03.2024 10:00
PTK - Malý cluster III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2024 28.02.2024 23:59
Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 04.03.2024 10:00
Pořízení průtokového cytometru
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 04.03.2024 10:00
Jasový videoanalyzátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 09.02.2024 10:00
EPR spektrometr vč. SW a příslušenství
nadlimitní Hodnocení 12.01.2024 19.02.2024 10:00
Dron třídy C3 včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.01.2024 05.02.2024 10:00
Digitální mikroskop
nadlimitní Hodnocení 09.01.2024 13.02.2024 10:00
všechny zakázky