Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Metalografická pila
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 04.07.2022 09:00
Zastínění teras v areálu Univerzitní mateřské školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 27.06.2022 10:00
RFID v Ústřední knihovně – II. etapa - opakovaná
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 07.07.2022 09:00
Poskytování služeb SLA a vývoje pro K+ portál VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 28.06.2022 10:00
Audity hospodaření VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 28.06.2022 09:00
Akumulace dešťových vod budovy víceúčelové sportovní haly v areálu VŠB-TUO
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 28.06.2022 10:00
Vytvoření virtuálního prostředí „Lahvárna"
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 17.06.2022 10:00
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci k veřejné zakázce s názvem „Demonstrační experimentální mikrovodíková stanice“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2022 13.06.2022 10:00
Jazykové kurzy pro zaměstnance/zaměstnankyně FEI
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2022 13.06.2022 09:00
Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému
nadlimitní Hodnocení 19.05.2022 21.06.2022 10:00
Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání
nadlimitní Hodnocení 06.05.2022 09.06.2022 11:00
Výměna chilleru budovy Univerzitní auly
nadlimitní Vyhodnoceno 03.05.2022 07.06.2022 10:00
Dodávka ochranných pracovních pomůcek
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 11.05.2022 09:00
Kompletní pasportizace vad a poruch budovy N
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2022 13.05.2022 10:00
Šestiosé robotické rameno pro fotogoniometr
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2022 25.04.2022 10:00
všechny zakázky