Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava klimatizačního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 04.11.2021 09:00
Patentové služby pro Modulární stavební platformu pro 3D tiskárny a Obrážecí nástroj vyrobený aditivní technologií
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2021 01.11.2021 09:00
Korozní komora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 02.11.2021 10:00
Centrum Energetických a Environmentálních technologií – CEETe, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 08.11.2021 10:00
Zařízení pro přípravu vzorků - z torifikačních procesů
podlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 10.11.2021 10:00
Kolaborativní robot
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 04.11.2021 10:00
Dodávka osobního elektromobilu
podlimitní Příjem nabídek 13.10.2021 01.11.2021 07:00
Pojištění vozidel Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 16.11.2021 09:00
Zajištění online 3D virtuálních eventů
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2021 25.10.2021 10:00
Pořízení licencí SAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 19.10.2021 09:00
Dodávka automobilu pro Katedru kybernetiky a biomedicínského inženýrství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2021 01.11.2021 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 11.11.2021 09:00
Nositelný EEG a fNIRS měřicí systém_Wearable EEC and fNIRS measuring system
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2021 18.10.2021 10:00
Klimatizace místností v 4.NP budovy A - opakovaná
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 14.10.2021 09:00
Rotační převodníky
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2021 01.11.2021 10:00
všechny zakázky