Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Podlahářské práce 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2023 13.12.2023 09:00
Elektro revize na objektech VŠB-TUO VI. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2023 14.12.2023 09:00
Elektro revize na objektech VŠB-TUO V. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2023 11.12.2023 09:00
Fotoluminiscenční spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 03.01.2024 10:00
Elektro revize na objektech VŠB-TUO IV. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2023 04.12.2023 09:00
Zajištění výstavních expozic pro veletrh pracovních příležitostí kariéra+ 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 11.12.2023 10:00
Klenuté dno
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 24.11.2023 09:00
Elektro revize na objektech VŠB-TUO III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 30.11.2023 09:00
Dodávka užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 22.11.2023 11:00
Bezodrazová komora
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 05.01.2024 10:00
Energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 18.12.2023 10:00
Upgrade systému SCADA v rámci Energetického managementu VŠB-TUO
podlimitní Hodnocení 08.11.2023 27.11.2023 10:00
Elektro revize na objektech VŠB-TUO II. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2023 20.11.2023 09:00
Zařízení pro extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku
nadlimitní Hodnocení 25.10.2023 30.11.2023 10:00
EPR spektrometr
nadlimitní Hodnocení 25.10.2023 27.11.2023 10:00
všechny zakázky