Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu
nadlimitní Příjem nabídek 13.01.2020 17.02.2020 10:00
Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2020 29.01.2020 10:00
Organizační zajištění plesu VŠB-TUO 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2020 17.01.2020 09:00
Zateplení budovy menzy
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2020 06.02.2020 10:00
Pronájem prostor k provozování bufetu v budově FBI
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Řídící a monitorovací systém pro elektrické stanice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 14.01.2020 09:00
Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2019 28.01.2020 09:00
Systém pro řízené nanášení ultratenkých vodivých vrstev
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2019 19.12.2019 10:00
Dodávka řídicích a vizualizačních systémů výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
nadlimitní Hodnocení 05.12.2019 10.01.2020 10:00
Systém pro diagnostiku a inspekci průmyslového výrobku
nadlimitní Vyhodnoceno 03.12.2019 06.01.2020 10:00
Výpočetní server pro masivní simulace metod umělé inteligence
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 03.01.2020 10:00
Technické vybavení pro testovacího pracoviště s kolaborativním robotem Fanuc 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2019 16.12.2019 10:00
Software pro simulování metody konečných prvků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 16.12.2019 10:00
Modernizace osvětlení archívu v 1. PP budovy NK, III. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2019 11.12.2019 08:00
Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 12.12.2019 08:00
všechny zakázky