Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 01.06.2021 09:00
Rekonstrukce světelného nápisu na střeše budovy A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 25.05.2021 10:00
Předběžné tržní konzultace "Společné datové prostředí – CDE"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 21.05.2021 23:59
Modernizace hlasové sítě a její rozvoj
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 28.05.2021 09:00
Vybavení bufetu FAST gastronomickým zařízením
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 17.05.2021 09:00
Rozšíření pro DC power analyzer
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 17.05.2021 10:00
Mytí oken a skleněných výplní v budovách VŠB – TUO 2021–2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 11.05.2021 09:00
Lakovací a sušící kabina
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2021 13.05.2021 10:00
Zařízení pro experimentální pracoviště pro testování robotů
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 03.06.2021 10:00
Efektory a systém pro výměnu nástrojů pro robotická ramena
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 10.05.2021 10:00
VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 15.06.2021 10:00
Rámcová dohoda na stanovení těžkých kovů
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Rámcová dohoda na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Vodíkové technologie
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 07.06.2021 10:00
Technologie pro termochemickou konverzi
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 07.06.2021 10:00
všechny zakázky