Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠB-TUO, II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 18.07.2024 10:00
Dodávka matrací pro studentské a hotelové ubytování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 17.06.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacit IT4Innovations
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 26.06.2024 09:00
Rekonstrukce závorového systému budovy FEI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2024 20.06.2024 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2024 02.07.2024 10:00
Arboristické služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2024 11.06.2024 09:00
Plynový chromatograf s FID, ECD a FPD detektorem
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 15.07.2024 10:00
Elektronový mikroskop s fokusovaným iontovým svazkem (FIB-SEM)
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 01.07.2024 10:00
Mobilní laboratoř pro analýzu syntézních plynu
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 11.06.2024 10:00
Mobilní laboratoř diagnostiky palivových článků
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 11.06.2024 10:00
Skenovací elektronové mikroskopy s EDS a SE/BSE detektory a s EDS a STEM detektory
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2024 01.07.2024 10:00
Měřící systém pro měření vibrací průmyslových a servisních robotů
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 01.07.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB – TUO etapa II-2, 3 a 5
podlimitní Hodnocení 23.05.2024 13.06.2024 10:00
Pořízení inkubátorového fermentačního systému / Procurement of an Incubator Fermentation System
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2024 04.06.2024 10:00
Prodloužení SW podpory výrobce
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2024 11.06.2024 08:00
všechny zakázky