Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní autonomní transportní roboty
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 25.08.2020 10:00
Elektronizace HR procesů – Etapa II
podlimitní Příjem nabídek 31.07.2020 18.08.2020 09:00
Prodloužení licencí IBM a HCL software
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 12.08.2020 10:00
Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2020 03.09.2020 10:00
Světelný nápis budovy kolejí B -II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 17.08.2020 12:00
Analyzátor koncentrace rozpuštěného vodíku II
podlimitní Příjem nabídek 24.07.2020 12.08.2020 09:00
Výukový dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2020 05.08.2020 10:00
Briketovací lis pro železonosné materiály
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2020 04.08.2020 09:00
Laboratorní systém na bázi šestiosého robotického ramena pro výuku robotiky a automatizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2020 05.08.2020 10:00
Dodávka LCD video stěny
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 31.07.2020 09:00
Modernizace komunikačních systémů VŠB-TUO
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 07.08.2020 09:00
Debugger – SW III.
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 17.08.2020 10:00
Výroba audiovizuálních děl pro SMOKEMANa a poskytnutí licencí
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 30.07.2020 09:00
Středněformátová a sférická digitální kamera
podlimitní Hodnocení 20.07.2020 05.08.2020 10:00
Spektrální analyzátor
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2020 06.08.2020 10:00
všechny zakázky