Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Software pro 3D modelování a simulaci výrobních procesů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 09.06.2020 10:00
Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 01.06.2020 09:00
2. kolo předběžné tržní konzultace "Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations"
nadlimitní Zadávání 21.05.2020
Virtualizační infrastruktura pro IT4Innovations
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 23.06.2020 09:00
Klimatizace VEC 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2020 01.06.2020 08:00
Elektromobilita na VEC
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 05.06.2020 09:00
Optický spektrální analyzátor s Fourier transformací II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2020 27.05.2020 10:00
Dodávka komponent pro projekt PAV
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 26.06.2020 09:00
Systém pro kontinuální měření koncentrace a speciace plynné Hg ve spalinách
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 01.06.2020 10:00
Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 01.06.2020 13:00
Referenční laboratorní analyzátor plynů pro měření emisí
podlimitní Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 12:00
Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu
podlimitní Hodnocení 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Materiál a příslušenství pro optické přístroje
podlimitní Hodnocení 07.05.2020 28.05.2020 10:00
Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TUO
podlimitní Vyhodnoceno 05.05.2020 22.05.2020 09:00
I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2020 15.05.2020 10:00
všechny zakázky