Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka fulldome filmu Galaxy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 09:30
Dodávka fulldome filmu We are Stars
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 09:00
Monochromátorový reader
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 03.10.2023 10:00
Rámcová dohoda na pozáruční servis analyz átorů paliv a tuhých zbytků pro CEET
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 02.10.2023 07:00
DODÁVKA VÍCEMÍSTNÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 02.10.2023 07:00
Robotický stativ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 12.10.2023 08:00
Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 10:00
Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 10:00
Tiskařské služby VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 26.09.2023 14:15
Servis CISCO produktů
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 04.10.2023 09:00
Modernizace kamerového systému budovy FEI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2023 18.10.2023 08:00
Simulátor vrtných procesů/Drilling process simulator
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 12.10.2023 08:30
Nábytek do společných prostor v budově FEI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2023 18.09.2023 08:00
Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2023 02.10.2023 10:00
Dodávka ochranné pracovní obuvi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 08.09.2023 09:00
všechny zakázky