Veřejné zakázky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
IČO: 61989100
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-044551
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.ppe.cz/v2/profil/vsb/
ID předchozího profilu zadavatele ve VVZ: 347869

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hmotnostní spektrometr k chemisorpčnímu analyzátoru
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2020 07.10.2020 09:00
Vybudování VaVR laboratoře IT4Innovations
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2020 29.09.2020 09:00
Tiskařské služby VŠB-TUO
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2020 17.09.2020 11:00
Upgrade systému PaG
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2020 15.09.2020 09:00
Kapalinový chromatograf
podlimitní Hodnocení 02.09.2020 18.09.2020 09:00
Analyzátor celkového organického uhlíku
podlimitní Hodnocení 01.09.2020 17.09.2020 09:00
Vícekanálový systém pro monitorování a pokročilou real-time analýzu akustických signálů
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 14.09.2020 10:00
Podvěsný mostový jeřáb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2020 08.09.2020 09:00
Laboratorní dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2020 25.08.2020 10:00
Monitorování elektrických a neelektrických veličin v rámci automatizace Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2
nadlimitní Hodnocení 07.08.2020 08.09.2020 10:00
Automatizace Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2
nadlimitní Hodnocení 07.08.2020 08.09.2020 10:00
Přístrojové vybavení a komponenty pro laboratorní výuku
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2020 26.08.2020 10:00
Referenční laboratorní analyzátor plynů pro měření emisí
podlimitní Hodnocení 06.08.2020 25.08.2020 08:00
Mobilní autonomní transportní roboty
podlimitní Vyhodnoceno 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob
nadlimitní Hodnocení 31.07.2020 03.09.2020 10:00
všechny zakázky